Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


Projekt adaptacji i przebudowy budynku w przy ul.Kazimierza Wielkiego 19 w Krakowie na cele
biurowo-szkoleniowe oddziału Stowarzyszenia w Krakowie. Listopad 1996r. Realizacja 1999r.

design: igor herzyk