Centrum Tarnowa


I nagroda równorzędna, realizacyjna w ogólnopolskim, studialnym, otwartym konkursie ideowo-studialnym
na koncepcję programowo-urbanistyczno-architektoniczną terenów byłych koszar wojskowych zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie historcznego centrum miasta Tarnowa, organizowanym przez SARP Kraków. Maj 1996.
design: igor herzyk