Skarżysko


Nagroda równorzędna w konkursie otwartym na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną centrum
miasta Skarżysko-Kamienna, organizowanym przez SARP Kielce. Listopad 2000.
design: igor herzyk