Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


Projekt adaptacji i przebudowy wnętrz w budynku przy ul.Małej 3 w Krakowie dla siedziby Oddziału
Stowarzyszenia w Krakowie. Październik 1992r. Realizacja: kwiecień 1993.
design: igor herzyk