motto

Wprowadziliśmy na stronie podział na urbanistykę, architekturę i wnętrza, ale podział ten właściwie określa jedynie fizyczną wielkość zadań projektowych. Poza taką różnicą projektowanie jest dokładnie takie samo. W każdym z tych zakresów wielkości najważniejsze dla nas to: logika rozwiązań oraz ich najwyższa jakość artystyczna. Bo przecież architektura (a w jej ramach mieści się i urbanistyka i wnętrza i detal) jest połączeniem techniki i sztuki, najbardziej użytkową ze sztuk, sztuką trafiającą do najszerszego kręgu odbiorców, a jej, czyli architektury, wytwory decydują o poziomie cywilizacyjnym społeczności, która je realizuje. Zależy nam aby ślad pozostawiony teraz świadczył jak najlepiej, na zawsze.

design: igor herzyk